October 17, 2017

Registracija preduzeća u Srbiji

REGISTRACIJA PREDUZEĆA U SRBIJI

 

Registracija preduzeća u Srbiji, izbor i rezervacija poslovnog imena, priprema kompletne dokumentacije za postupak registracije u APR-u, otvaranje računa u banci i podnošenje svih propisanih poreskih prijava Poreskoj upravi, posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama i organima na državnom i lokalnom nivou.

Izaberite BEOECC usluge: registracija preduzeća u Srbiji, knjigovodstvo, marketing usluge, usluge menadžmenta preduzeća, izradu obaveznih pravilnika preduzeća, ugovora i drugih dokumenata, uslugu virtuelne kancelarije i druge administrativne usluge.

Ovde smo za Vas.

Dobrodošli u poslovnu Srbiju i hvala Vam što ste nas izabrali!

 

BEOECC kancelarija Beograd – Stari Grad

 

 

1. Pokrenite svoj posao

 

Izaberite dobru poslovnu lokaciju u Srbiji 

 

Sedište Vašeg preduzeća određuje visinu poreza kao i zakonske odredbe po zonama i propise kojima će Vaše preduzeće podleći. Morate da donesete stratešku odluku o tome u koji grad i komšiluk ćete započeti svoj posao.

Da istražite i pronađite najbolje mesto za lociranje Vašeg poslovanja.

Neke korisne informacije možete pronaći u Privrednoj komori Srbije (PKS) ili Razvojnoj agenciji Srbije (RAS).

Takođe, i mi Vam možemo pružiti uslugu obezbeđivanja dodatnih informacija za izbor najbolje lokacije.

 

Izbor pravne forme

Registracija preduzeća u Srbiji

 

Pravna forma koju izaberete utiče na sve, od svakodnevnog poslovanja, preko poreza, do toga da li i koliko odgovarate sopstvenom imovinom. Trebalo bi da izaberete pravnu formu koja Vam daje pravi balans pravne zaštite i koristi. 

Označavanje pravne forme u poslovnom imenu:

 1. Preduzeće
 • „ortačko društvo”, „o.d.” ili „od”;
 • „komanditno društvo”, „k.d.” ili „kd”;
 • društvo s ograničenom odgovornošću”, „d.o.o” ili „doo”;
 • „akcionarsko društvo”, „a.d.” ili „ad”.

Pored poslovnog imena, privredno društvo može u poslovanju da koristi i skraćeno poslovno ime, pod istim uslovima pod kojima koristi poslovno ime.

     2. Preduzetnik

Preduzetnik, takođe, obavlja delatnost pod poslovnim imenom koje sadrži ime i prezime preduzetnika, opis pretežne delatnosti, oznaku preduzetnik ili „pr” i sedište.

     3. Ogranak stranog preduzeća

     4. Predstavništvo stranog privrednog društva

     5. Poslovno udruženje

     6. Drugi oblici organizovanja

Više informacija o postupku registracije imate na Internet stranici Agencije za privredne registre APR.

Pogledajte i Vodič za osnivanje firme na Internet stranici Privredne komore Srbije (PKS).

 

Izaberite Vaše poslovno ime

 

Pravno lice posluje i učestvuje u pravnim transakcijama pod svojim poslovnim imenom koje je registrovano u skladu sa Zakonom o postupku registracije.

Poslovno ime sadrži naziv, pravni oblik i mesto gde se nalazi sedište kompanije.

 

Rezervacija poslovnog imena

 

Agencija za privredne registre (APR) je nadležna za odobravanje i rezervisanje naziva preduzeća.

Ovo je prvi korak u osnivanju Vaše kompanije.

Ime koje izaberete ne može biti identično ili skoro identično poslovnom imenu drugog preduzeća. Ne može biti uvredljivo ili sadržavati određene reči koje su ograničene ili zaštićene drugim zakonima.

Rezervisano ime morate da iskoristite za osnivanje nove kompanije u roku od 60 dana.

Ako utvrdite da ističe vreme za iskorišćenje rezervisanog poslovnog imena – na 59. ili 60. dan možete produžiti rezervaciju imena. To će Vam dati još 60 dana u okviru kojih možete završiti osnivanje (više).

Počnite tako što ćete proveriti da li je ime Vaše kompanije moguće rezervisati.

 

Registrujte Vaše preduzeće

 

Preduzeće stiče status pravnog lica, odnosno upisivanjem podataka nove kompanije u Registar na način propisan postupkom registracije Agencije za privredne registre (APR).

Za registraciju preduzeća (DOO) u APR-u potrebno je dostaviti sledeće:

 1. Obrazac za prijavu (može se preuzeti besplatno sa zvanične internet stranice APR-a);
 2. Odluku/ugovor o osnivanju sa overenim potpisima osnivača društva (akcionara);
 3. Dokaz o identitetu osnivača preduzeća (ako je osnivač fizičko lice: za državljane Srbije – fotokopija lične karte; za strane državljane – fotokopija pasoša; ako je osnivač pravno lice: original izvoda iz registra preduzeća);
 4. Odluka o imenovanju zastupnika (ako zastupnici nisu navedeni u Ugovoru o osnivanju);
 5. OP obrazac, tj. overeni potpisi svih zastupnika (obrazac OP može se besplatno preuzeti sa službene Internet stranice APR-a);
 6. Potvrdu banke o uplati osnivačkog kapitala u gotovom novcu, ako se kapital plaća pre osnivanja, odnosno, osnivačkog ugovora o proceni vrednosti kapitala u stvarima ako se unose u preduzeće pre osnivanja;
 7. Dokaz o uplati naknada za osnivanje; i
 8. Punomoćje (ako registraciju obavlja zastupnik).

Dokumenti na stranom jeziku moraju imati prevode na srpski jezik, koji su overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Otvaranje računa u banci

 

Obično je potreban jedan dan za otvaranje poslovnog računa u banci. Naravno, to nije moguće u svim bankama i nekada postupak otvaranja računa može da potraje. Za izradu kartice za e-banking potrebno je 7-10 dana..

Možemo Vam dati savete o izboru banke i pružiti Vam pomoć kod otvaranja računa u banci, biti sa Vama u banci prilikom otvaranja ali i pojedine procedure završiti bez Vas.

Odaberite banku koja najbolje odgovara Vašim potrebama. Na Internet stranici Narodne banke Srbije  potražite listu banaka koje posluju u Srbiji.

 

Poreska uprava – evidentiranje

 

Nakon što je pravno lice registrovano u APR-u, u roku od 15 dana od datuma registracije, potrebno je podneti sve zakonom propisane poreske prijave Poreskoj upravi (PU).

Veoma je važno za investitore, pravna lica i preduzetnike u Srbiji da razumeju poreske propise kako bi razvili projekte bez straha od bilo kakvih poreskih novčanih kazni ili drugih neočekivanih troškova.

Više informacija o poreskim zakonima možete pročitati na Internet stranici Poreske uprave PU.

 

Digitalni potpis

 

Svaki direktor u Srbiji mora imati digitalni potpis za potpisivanje finansijskih izveštaja.

Na osnovu Vašeg pitanja možemo Vam poslati ponudu za dobijanje digitalnog potpisa uz našu pomoć ukoliko odaberete jednu od naših usluga (osnivanje preduzeća, poslovno zastupanje, usluga upravljanja preduzećem itd.).

 

Računovodstvo i knjigovodstvo Srbija

 

Važan segment poslovanja svakog preduzeća je kvalitetno računovodstvo / knjigovodstvo koje osigurava poslovanje u skladu sa zakonskim propisima, kao i dobar izvor informacija za upravljanje preduzećem.

Sarađujemo sa računovodstvenim i knjigovodstvenim agencijama, tako da, nakon registracije preduzeća, možete odabrati da li ćete prepustiti poslove knjigovodstva nama ili nekom od naših partnera koji je specijalizovan za određenu delatnost.

Ako imate bilo kakvo pitanje o računovodstvu u Srbiji, molimo kontaktirajte nas.

 

2. Statusne promene ili brisanje preduzeća

 

Nudimo i sledeće usluge:

 1. Promene ili brisanje (likvidacija) preduzeća u Agenciji za privredne registre Srbije;
 2. Promene statusa preduzeća.

 

3. Usluge upravljanja preduzećem

 

Naša lična usluga je dizajnirana da Vam omogući kontrolu. Neka naše iskustvo bude u službi Vašeg preduzeća.

 

Izrada obaveznih pravilnika

 

Izrada obaveznih i opcionih pravilnika (opštih akata) preduzeća i svih promena uzrokovanih promenama u zakonima:

 1. Pravilnik o radu,
 2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta,
 3. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu,
 4. Pravilnik o zaštiti od požara,
 5. Pravilnik o računovodstvu,
 6. Pravilnik o zaštiti poslovne tajne,
 7. Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju,
 8. Plan upravljanja otpadom,
 9. Pravilnik o troškovima reklame,
 10. i drugi opšti akti preduzeća.

 

Poslovno zastupanje

 

Održavanje kontakta sa svim državnim institucijama, bankom, računovodstvenom agencijom ili partnerima u regulisanju svih/pojedinih obaveza na dnevnom nivou (posredovanje u komunikaciji sa nadležnim institucijama i organima na državnom i lokalnom nivou, bankom, računovodstvenom agencijom; povezivanje sa predstavnicima Ministarstava i predstavnicima drugih državnih organa; posredovanje u pronalaženju lokalnih poslovnih partnera).

 

Ostale administrativne usluge

Virtuelni poslovni asistent i saradnik u Srbiji

Priprema svih vrsta dokumenata, ugovora, faktura, poslovnih pisama, dokumenata za izvozno-uvozni postupak, javnih nabavki, marketinga, plaćanja putem elektronske banke itd.

 

Virtuelna kancelarija

 

Obezbeđivanje adrese virtuelne kancelarije za Vašu kompaniju u centru Beograda – Stari Grad.

Usluga virtuelne kancelarije uključuje:

 1. virtuelna adresa za registraciju Vašeg preduzeća u centru Beograda, u ulici Visokog Stevana 10 (Opština Stari Grad, u blizini Kalemegdana) ili ulici Kneginje Zorke 2 (Opština Vračar, u poslovnom centru Orač) kao (1) prelazno rešenje dok ne pronađete odgovarajući poslovni prostor za Vašu kompaniju ili (2) za preduzeća koje žele poslovnu adresu u centru Beograda.
 2. primanje i prosleđivanje kompletne dolazne pošte u ime Vašeg preduzeća.

 

Registracija domena

 

Registracija domena i otvaranje e-mail računa. Izrada web sajta u WordPress-u.

 

* * *

 

Ukoliko ste zainteresovani za naše usluge iz gore navedenih oblasti, molimo Vas da nam pošaljete e-mail sa popunjenim Zahtevom na

office@beoecc.rs 

 

ili nas kontaktirate putem telefona:

 

Mob/Viber/WhatsApp: 00 381 63 694040

Tel: 00 381 11 2185 397