Registracija DOO, otvaranje firme u Srbiji

Registracija DOO, otvaranje firme u Srbiji

Jedna od naših usluga je i registracija DOO, otvaranje firme u Srbiji. Za otvaranje firme možete da izaberete jednu ili sve naše usluge a to su: izbor i rezervacija poslovnog imena, priprema kompletne dokumentacije za postupak registracije u APR-u, otvaranje računa u banci kao i podnošenje svih propisanih poreskih prijava Poreskoj upravi.

Najčešće pravne forme su preduzetnička radnja (pr.) i društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.). Preduzetnik, fizičko lice koje osniva firmu, odgovara za obaveze celokupnom ličnom imovinom, dok d.o.o. osnivaju osnivači koji mogu ali i ne moraju biti i zakonski zastupnici, a za obaveze odgovaraju do visine osnivačkog kapitala.

 

Pored usluge podrške kod registracije pravnih lica i preduzetnika na raspolaganju su Vam i druge naše usluge. Izaberite neku od naših usluga: knjigovodstvo, marketing usluge, usluga podrške u upravljanju firmom, izrada obaveznih pravilnika preduzeća, ugovora i drugih dokumenata, usluga virtuelne kancelarije i druge administrativne usluge.

Ovde smo za Vas.

Dobrodošli u poslovnu Srbiju i hvala Vam što ste nas izabrali!

 

BEOECC kancelarija Beograd – Stari Grad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

1 × 1 =