December 26, 2017

Marketing usluge

Marketing usluge

koje pružamo uključuju praćenje i podršku marketinškim aktivnostima klijenta. Možete nam se obratiti ukoliko trebate pomoć kod izrade prezentacije o preduzeću, proizvodu ili uslugama koje pružate. Takođe, možemo aktivno učestvovati u promociji rešenja, usluge, proizvoda ili brenda, pomoći oko osmišljavanja slogana i originalnih poslovnih poklona, pripremi tekstova za newslettere, online promociji ili kod organizovanja partnerskih konferencija.

 

Imajte kvalitetan web sajt i kreirajte dobru strategiju marketinga.

 

deset galebova stoji na santi leda i svi okrenuti ka istoj strani prezentuju dobro osmišljenu strategiju promocije